برنامه های داستانهای کتاب مقدس

برنامه های داستانهای کتاب مقدس

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

در این سلسله برنامه های داستانهای کتاب مقدس شما بازهم کلام خدا را خواهید شنید، که شامل تورات ، زبوروانجیل مقدس میباشد. در شروع شما داستان آفرینش خلقت را خواهید شنید که چطور خداوند زمین و آسمانها و هرآنچه در آن است را آفرید. همچنان توسط کلام خداست که ما هدف خداوند را که انسان را برای مشارکت و دوستی با خود خلق کرد درک خواهیم کرد.

گناه انسان باعث دوری او ازخدا شد ولی توسط داستانهای کتاب مقدس خواهیم دید که خداوند همیشه دنبال انسان گمشده است تا او را نجات دهد.

امیدوار هستیم با شنیدن این برنامه ها برکات خاص خداوند را دریافت کنید.

برای معلومات بیشترلطفا به آدرس

برنامه‌ها