برتپۀ عظیم

  ۳ دقیقه ۳۰ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

بر تپۀ عظیم خارج از اورشلیم

برپا گشته صلیب حقیر

آن برۀ خدا بهر گناۀ ما

شد مصلوب با رنج بی نظیر

آن صلیب افتخار من است

چون بر آن منجی ام شد فدا

در طریق صلیب پیش روم

تا رسم به جلال سما


آن صلیب کهن، رُکن ایمان من

گشته خوار در افکار جهان

چون فرزند خدا ترک کرد فرِ سما

تا شود فدیه در جُلجُتا

آن صلیب افتخار من است

چون بر آن منجی ام شد فدا

در طریق صلیب پیش روم

تا رسم به جلال سما


آن صلیب کهن، عزت و جاۀ من

بخشید صلح و صفا بهر من

فیض و رحم خدا آشکارا شد به ما

در صلیبِ مسیحِ عیسی

آن صلیب افتخار من است

چون بر آن منجی ام شد فدا

در طریق صلیب پیش روم

تا رسم به جلال سما