برای بعضی‌ها مشکل است که کلام خدا را به آسانی بپذیرند

  ۲۹ دقیقه

  ۱ مارس ۲۰۱۹

شما شاید با بعضی صحبت کرده‌اید که هر چی از کلام خداوند برای ایشان بگوید، هیچ قبول کرده نمیتوانند. کلام خداوند در این باره چی میگوید؟ امروز جواد جان و شاهد جان از انجیل شریف، کتاب مرقس فصل ۴، در باره مَثَل دهقان صحبت میکنند و این سوال را جواب می‌دهند:‌"چرا برای بعضی‌ها مشکل است که کلام خدا را بپذیرند؟"

دانلود