بحث دو ایماندار در باره ای كلیسا

  ۳۴ دقیقه

  ۵ فِورِیه ۲۰۱۲

چون کلیسا یک ساختمان نیست بلکه جمع از ایمانداران است، هر کجا که آنها برای عبادت گرد هم می‌‌آیند، آنجا کلیسا است. ما همچنان در کلام خدا می‌خوانیم که کلیسای اولیه در خانه‌ها ملاقات می‌کردند چنان که امروز هم بسیار از ایماندارن در خانه‌ها برای عبادت یکجا می‌‌شوند. در کلیسا، ما خداوند را با خواندن سرودها ستایش می‌‌کنیم، از کلام خدا می‌خوانیم، و برای یکدیگر دعا می‌کنیم. کلام خدا همچنین به ما می‌آموزد که کلیسا خانواده‌ای است که به فکر یکدیگر هستند و به یکدیگر کمک می‌کنند.

دانلود