ای خداوند، چه دلپذیر است مسکن های تو!

  ۲۹ دقیقه

زیبای و آرامش واقعی ما تنها در حضور خداوند است، لطف،محبت و فیض را باید در حضور خداوند جستجو نماییم.
خداوند ما عالی نیکوست همه ابعاد زندگی ما بیانگر جلال و عظمت خداوند است، تمام پرنده گان و موجودات جلال خداوند را بیان می‌کند.
پس بر ما لازم است آفریننده حقیقی خویش حمد سپاس گفته در حضور او باشیم.

دانلود