ای خداوند، آواز گریه ای مرا بشنو!

  ۲۹ دقیقه

گاهی اوقات در زندگی ما درد و رنج وجود دارد،در هرحالت پاسخگوی مشکلات ما تنها خداوند است
هر گاه از خداوند با ایمان و صادقانه بخواهیم خداوند مارا اجابت می‌کنند.
خداوند ما خدای امید و آرامش است، هریک ما در نزد او ارزش داریم و محبت خداند بر ماجاریست.
با ایمان به عیسی مسیح جز خانواده الهی می‌شویم،زیرا خداوند ما بر پیروانش رحیم و مهربان است کافیست بر او توکل نماییم.

دانلود