ای تمامی زمین برای خداوند سرود شادمانی را سر دهید!

  ۲۹ دقیقه

خداوند خالق همه موجودات و عالم هستی است ، محبت و فیضش همواره بر ما انسانها جاری می‌باشد.
مقام، منزلت و ارزش واقعی ما در نزد خداوند است، ما انسانها باید همیشه خداوند را بخاطر جلال،عظمت و کارهای عظیمش شکر گذار باشیم.
نباید در مقابل نعمت‌های خداوند نا سپاس باشیم، خداوند را بخاطر نیکوی و محبتش با سرود و شاد مانی پرستش نماییم زیرا یگانه مرکز امید و برکت خداوند است.

دانلود