اولین جشن عید فصح از کجا شروع شد

  ۳۰ دقیقه

  ۲۵ اوت ۲۰۲۳

با توجه به آنچه در کتاب مقدس مشاهده می‌شود باید دانست که چگونه بقای مراسم عهد که آغاز کننده آن خداوند است با انسان پیمان بست و تحقق پیدا کرد. عیسی فقط آن بره قربانی عهد فصح نبود؛ بلکه همچنین پیام آور عهد جدید بود. با توجه به آنچه دیده می‌شود برای اینکه بدانیم چگونه مراسم عهد به فرهنگ‌های دیگر منتقل شده از آنچه در سرزمین اولیه عهد بسته شد؛ کاملا فرق دارد. دعا ما برای شما عزیزان اینست که حقیقت را بشناسید و نجات را در عیسی مسیح دریافت کنید.

دانلود