انجیل می‌گوید خدا محبت است، این به چی معناست؟

  ۱ دقیقه ۱۲ ثانیه

  ۱۳ مارس ۲۰۲۰

در انجیل می‌خوانیم که خدا محبت است یعنی خدا، محبت خدایی دارد. محبت خدایی به معنای آن است که خدا همه را در نظر داشت گذشته یا فرق یکسان دوست دارد. خداوند از ما می‌خواهد تا همسایه، دوستان، همکاران، خویشاوندان و حتا دشمنان خود را یکسان و کدام توقع دوست داشته باشیم.

دانلود