از هر قوم و ملت

  ۴ دقیقه ۳۲ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

از هر قوم و ملت ، هر زبان هر رنگ که هستيم در اين جهان

تو شستي بر روي صليب با يک رنگ ، ... گناهانمان (۲)


اي عيسي اي آرام جان اي قدوس تو اي مهربان

مُهرشدعشقت برروي صليب خون تو شد ، ... گواه آن (۲)


خالق هستي و آسمان تو اي پناه ،خستگان

پُر کن از روح القدس دلهاي بسته ، … جانهايمان (۲)


از هر قوم و ملت ، هر زبان هر رنگ که هستيم در اين جهان

تو شستي بر روي صليب با يک رنگ ، … گناهانمان (۲)


اي عيسي اي آرام جان اي قدوس تو اي مهربان

مُهرشدعشقت برروي صليب خون تو شد ، … گواه آن (۲)


خالق هستي و آسمان تو اي پناه ،خستگان

پُر کن از روح القدس دلهاي بسته ، … جانهايمان (۲)