از جان و دل

از جان و دل

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

همکاران صدای زندگی٬ از صمیم قلب این سرود ها را برای شما آماده کیده اند. در این دنیای پر غوغا و پر مشقت امیدواریم برای چند لحظه ای بتوانیم شما را به یک دنیا صلح آمیز و مبارک دعوت کنیم. در این سرود ها شما در باره ای تولد و پادشاهی عیسی مسیح خواهید شنید. او آمد که مالک قلب شما گردد. امیدواریم که در آخر روز شما به دعوت او جواب داده و او را بحیث سلطان قلب تان بشناسید.

موسیقی