تابلوی بی حجابی زن از بی غیرتی مرد است

  ۱ دقیقه ۱۲ ثانیه

  ۲۴ ژانوِیه ۲۰۲۰

این تابلو که توسظ مولوی انصاری در شهر هرات بلند شده و نوشته شده که بی حجابی زند از بی غیرتی مرد است واکنش کابران را در صفحه‌های اجتماعی وا داشته است. کتاب مقدس می‌گوید که همه گناه کرده اند و از جلال خدا دور مانده است. کتاب مقدس برابری زن و مرد را به ما درس می‌دهد. زن یا خانها وسیله یا مال شخصی مردها نیستند. مردها باید به خانمها احترام داشته و ضرر نرسانند. خانمها هماه آزادی را دارند که مردها دارند.

دانلود