آیا عیسی مسیح در انحیل مقدس گفته که پیامبر دیگری بعد از او می‌‌آید؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

خوانندگان گرامی! سوال مهمی که چندین بار از طرف دوستان عزیز ما مطرح گردیده، اینست که آیا عیسی مسیح در انجیل مقدس گفته که پیامبر دیگری بعد از او می‌‌‌آید؟ فکر می‌‌‌کنیم که این سوال، شاید سوال بسیاری از دوستان عزیز ما نیز باشد که می‌‌‌خواهیم در این مورد صحبت کنیم.

زمانیکه می‌‌‌خواهیم دربارۀ انجیل صحبت کنیم، بهتر است که از انجیل بخوانیم و از خود انجیل حرف بزنیم. اگر کسی می‌‌‌اید و برای شما می‌‌‌گوید که در انجیل چنین چیزی نوشته است، بهتر است که از او بپرسید که، خوب چنین چیزی در کجای انجیل نوشته است؟ و لطفاً همان صفحه را برایم نشان بده و اگر این سوال در ذهن خود شما ایجاد شده، لطفاً خودتان انجیل مقدس را بخوانید و فصل و آیۀ آنرا برای ما بگوئید، تا ما هم ببینیم.

ما سالهای سال است که کلام خداوند را می‌‌‌خوانیم ولی با چنین چیزی در انجیل مقدس بر نخورده ایم، و یا اگر برای شما می‌‌‌گویند که انجیل برنابا، یا انجیل کسی دیگری، چنین موضوعی را در خود دارد، لطفاً شما دقت کنید که کتاب مقدس، متشکل از 66 کتاب است که در یک کتابی که بنام کتاب مقدس یاد می‌‌‌شود، گنجانیده شده اند که دارای دو بخش، عهد عتیق و عهد جدید می‌‌‌باشد که در عهد عتیق، پنج کتاب از تورات حضرت موسی، زبور حضرت داود، کتاب‌های که توسط حضرت سلیمان نوشته شده و همچنان به کتاب‌های انبیای خورد، کتابهای تواریخ و پادشاهان و دیگر کتاب‌های که لیست شان در نخستین صفحات کتاب مقدس موجود می‌‌‌باشد، بر می‌‌‌خوریم و می‌‌‌رسیم به عهد جدید که با انجیل مقدس شروع می‌‌‌شود. اناجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا در آغاز عهد جدید موقعیت دارند که بعداً کتاب اعمال رسولان و بعداً نامه‌های رسولان به کلیسا‌ها می‌‌‌باشد. سوالی که شاید برای خوانندگان ما پیدا شود اینست که منظور تان از چهار انجیل چیست؟ وقتی از چهار انجیل، که عبارت اند از انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا، حرف می‌‌‌زنیم، باید در قدم نخست معنی انجیل را بدانیم که چیست؟ انجیل یعنی (خبر خوش) و انجیل از تولد عیسی مسیح شروع شده و زندگی، قدرت، معجزات، مصلوب شدن، دفن و قیام اش از مردگان را برای ما شرح می‌‌‌دهد.

اگر ما سیب و یا گیلاسی را در بین بگذاریم و چهار نفر آنرا نقاشی کنند، همان سیب و یا گیلاس را رسم می‌‌‌گنند. مگر از چهار زاویۀ مختلف و انجیل هم یکی است یعنی خبر خوش ولی خدا را شکر است که چهار نفر مختلف، دربارۀ زندگی عیسی مسیح برای ما معلومات تاریخی را ارائه می‌‌‌کنند. اگر بعضی کس‌ها می‌‌‌گویند که چرا چهار انجیل؟ اگر به عهد عتیق کتاب مقدس مراجعه کنیم و همین اکنون در زمان ما شهادت یک نفر قبول نمیشود و باید دو و یا سه نفر باشند تا شهادت شان در محکمه مورد قبول واقع گردد. ما خدا را شکر می‌‌‌کنیم که چهار نفر داریم که دربارۀ انجیل برای ما می‌‌‌گویند و همه دربارۀ یک موضوع و شبیۀ یک دیگر شهادت می‌‌‌دهند.

دوستان عزیز! اگر کسی می‌‌‌اید و می‌‌‌گوید که من انجیلی دیگری دارم و چنین و چنان می‌‌‌گوید، باید برایش بگوئیم که لطفاً از 66 کتاب کنجانیده شده در کتاب مقدس که تمام کلیسای بین المللی و همۀ مسیحیان جهان از نیمۀ قرن اول می‌‌‌لادی تا اکنون آنرا پذیرفته و خوانده و می‌‌‌خوانند، صحبت کنند نه از کدام انجیل جعلی و ساختگی دشمنان مسیح. امکان ندارد که بروم و در جایی نشسته و کتابی بنویسم و خود را در آن جلال بدهم، و طوری که در انجیل مقدس نوشته است که عیسی مسیح الف و یا ، ازلی و ابدیست و من هم بنویسم که جواد و یا داود و یا فلان شخص ازلی و ابدیست. من اینکار را کرده نمیتوانم و اگر اینکار را کنم دروغگویی بیش نیستم. زمانیکه ما در بارۀ عیسی مسیح حرف می‌‌‌زنیم، واقعاً می‌‌‌بینیم که عیسی مسیح ازلی و ابدیست. فرق عیسی مسیح با دیگر انسان‌ها و یا پیامبران در چیست؟ پیامبران مانند دیگر انسان‌ها مردند و انسان‌ها نیز می‌‌‌میرند و قبر‌های شان نیز موجود می‌‌‌باشد، پس ازلی و ابدی نیستند یعنی تولد شدند و مُردند. مگر عیسی مسیح همانطوری که از روح خدا متولد شد از مردگان نیز قیام کرد و زنده هست، حق دارد تا بگوید که من ازلی و ابدی هستم. ما در کلام خداوند می‌‌‌توانیم جای‌های بسیاری را ببینیم که عیسی مسیح به گذشته اشاره می‌‌‌کند و می‌‌‌گوید که من ابراهیم را دیدم. در حالیکه در زمان ابراهیم، عیسی مسیح در جسم انسانی موجود نبود ولی بخاطری که او ازلی و ابدی هست این حرف می‌‌‌زند.

بر می‌‌‌گردیم به اصل موضوع که آیا عیسی مسیح در انجیل گفته است که پیامبری دیگری بعد از من می‌‌‌ایدیا نه؟ اگر انجیل لوقا فصل 24 ، را از آیات 36 تا 49 بخوانیم. عیسی مسیح به شاگردان ظاهر می‌‌‌شود و البته باید گفت که این واقعه بعد از آنکه عیسی مسیح مصلوب شده، دقن شد و سه روز بعد از مردگان قیام کرد، به وقوع می‌‌‌پیوندد: ۳۶ در همانحال که گرم گفتگو بودند، ناگهان عیسی در می‌‌‌انشان ایستاد و سلام کرد. ۳۷ اما همه وحشت کردند، چون تصور کردند که روح می‌‌‌بینند! ۳۸ عیسی فرمود: “چرا وحشت کرده اید؟ چرا شک دارید و نمی خواهید باور کنید که خودم هستم ! ۳۹ به جای می‌‌‌خها در دستها و پایهایم نگاه کنید! می‌‌‌بینید که واقعاً خودم هستم . به من دست بزنید تا خاطر جمع شوید که من روح نیستم. چون روح بدن ندارد، اما همینطور که می‌‌‌بینید، من دارم .” ۴۰ در همانحال که سخن می‌‌‌گفت، دستها و پایهای خود را به ایشان نشان داد. ۴۱ آنان شاد و حیرت زده بودند و نمی توانستند آنچه را که می‌‌‌دیدند، باور کنند. عیسی از ایشان پرسید:“آیا در اینجا چیزی برای خوردن دارید؟” ۴۲ آنها مقداری ماهی پخته به او دادند. ۴۳ او نیز در برابر چشمان شگفت زده ایشان، آن را خورد.
دوستان عزیز! عیسی مسیح می‌‌خواست برای بعضی از شاگردان خود که هنوز هم در مورد او شک داشتند، می‌‌ترسیدند، ثابت نماید که از مردگان قیام نموده است. مگر عیسی مسیح بالای شاگردان قهر نشد و یا نگفت که من شخص دیگری هستم که نقاب پوشیده ام و یا به نام عیسی و یا این و آن آمده ام بلکه گفت به دست هایم، پای هایم، که در صلیب مرا می‌‌خکوب نمودند دست بزنید و جای‌های می‌خ‌ها را ببینید که من روح نیستم چون روح بدن ندارد اما قسمی که می‌‌بیند بدن دارم و شاگردان فوق العاده خوش شدند و اگر پیش روی ما هم کسی بیاید و بگوید که از مرده‌ها زنده شده ام، مشکل است که باور کنیم ولی عیسی مسیح نه تنها به چند نفر شاگرد خود بلکه به بیشتر از پنجصد نفر ثابت نمود که زنده هست و آنها عیسی مسیح را زنده دیدند. بعد از آن با شاگردان نان می‌‌خورد و در آیۀ 44 و 45 می‌‌خوانیم که:
 ۴۴ آنگاه به ایشان فرمود: “آیا به یاد دارید که پیش از مرگم، وقتی با شما بودم، می‌‌گفتم که هر چه در تورات موسی و کتابهای انبیاء و زبور داود، درباره من نوشته شده است، همه باید عملی شود؟ حال، با آنچه که برای من اتفاق افتاد، همه آنها عملی شـد!” ۴۵ آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی‌های کتاب آسمانی را درک کنند.

در عهد عتیق کتاب مقدس، بار‌ها دربارۀ جای تولد و چگونگی تولد عیسی مسیح و اینکه از چه کسی متولد خواهد شد، دربارۀ زندگی، مصلوب شدن، دربارۀ این که چه کسی به او خیانت می‌‌کند، پیشگوئی شده بود. عیسی مسیح ذهن شاگردان خود را باز می‌‌کند تا درست کلام خدا را درک کنند. در آیات بعدی می‌‌خوانیم:
 ۴۶ سپس فرمود: “بلی ، از زمانهای دور، در کتابهای انبیاء نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند، جانش را فدا کند و روز سوم زنده شود؛ ۴۷ و این است پیغام نجات بخشی که باید از اورشلیم به همه قومها برسد: “همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند وبسوی من باز گردند، آمرزیده خواهند شد.  ۴۸“ شما دیده اید و شاهد هستید که همه این پیشگویی‌ها واقع شده است.

عیسی مسیح می‌‌فرماید به سوی من و نه می‌‌گوید که به سوی خدا، زیرا خود خدا در جسم انسانی ظاهر شده بود و قدرت خداوند در او بود یعنی خودش جسم پوشیده بود و در دنیا آمده بود و می‌‌گوید هر کس به طرف من بیاید آمرزیده خواهد شد. در آیۀ 49 که موضوع صحبت نیز در این باره است می‌‌خوانیم:
 ۴۹ ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجات بخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.”

خوانندگان عزیز! متوجه شدید؟ عیسی مسیح در آیۀ فوق نگفته که یک جسم می‌‌اید، قبل از آن هم به شاگردان گفت که ببینید من جسم دارم و روح جسم یا بدن ندارد و واضح می‌‌سازد که من روح القدس را به شما می‌‌فرستم. روح خداوند را بر شما خواهم فرستاد و تا زمانیکه روح قدوس خداوند را به شما روان نکرده ام، در شهر اورشلیم بمانید، جای فرستادنش را هم واضح می‌‌سازد، در اورشلیم، و متظر بمانید تا روح القدس را بیاید. بعد از آن در کتاب اعمال رسولان فصل اول از آیۀ چهارم می‌‌خوانیم:
 ۴ در یکی از این دیدارها بود که عیسی به ایشان گفت : “از شهر اورشلیم بیرون نروید بلکه منتظر روح القدس باشید زیرا او همان هدیه ای است که پدرم وعده اش را داده و من نیز در باره اش با شما سخن گفتم .
در اینجا نیز می‌‌گوید که در شهر اورشلیم بمانید و منتظر روح القدس باشید تا برای شما نازل گردد. باز هم از روح القدس صحبت می‌‌کند و از جسم و یا کسی و یا انسانی صحبت نمیکند در آیۀ پنجم به بعد می‌‌گوید:
  ۵ ”یحیی شما را با آب غسل تعمید داد ولی تا چند روز دیگر شما با روح القدس تعمید خواهید یافت .”  ۶ هنگامی که عیسی با شاگردان بود آنان از او پرسیدند: “خداوندا، آیا در همین زمان است که حکومت از دست رفته اسرائیل را باز برقرار خواهی کرد؟”  ۷ جواب داد: “این زمانها را پدرم خدا تعیین می‌‌کند و دانستن آنها کار شما نیست .  ۸ ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و تا دورترین نقطه دنیا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.” 

در تمام آیات بالایی خواندیم که عیسی مسیح دربارۀ روح القدس حرف می‌‌زند نه دربارۀ جسم. حال می‌‌بینیم زمانیکه عیسی مسیح برای شاگردان خود وعده کرد، در کتاب اعمال رسولان فصل دوم از آیۀ اول تا چهارم می‌‌خوانیم که :  ۱ هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح ،روز “پنطیکاست “ فرا رسید. به این روز، “عید پنجاهم “ می‌‌گفتند، یعنی پنجاه روز بعد از عید پسح . در این روز یهودیان نوبر غله خود را به خانه خدامی آوردند. آن روز، وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند،  ۲ ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد از آسمان آمد و خانه ای را که در آن جمع بودند، پر کرد.  ۳ سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده ، پخش شد و بر سر همه قرار گرفت .  ۴ آنگاه همه از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان داد. 

خوانندگان گرامی ! در اینجا واضحاً می‌‌بینیم که روح القدس نازل شد. عیسی مسیح وعده کرد که روح قدوس خداوند را می‌‌فرستد و به شاگردان نیز گفت که در اورشلیم بمانید و دیدیدیم که هفت هفته بعد از مرگ و قیام مسیح روح قدوس خداوند نازل شد، و شاگردان را قدرت داد تا دربارۀ مرگ و زنده شدن عیسی مسیح به تمام مردم دنیا بگویند و هر کسی که ایمان بیاورد، نجات پیدا می‌کند. چرا؟ بخاطریکه کلام خداوند می‌گوید که مزد گناه مرگ است و باید کفاره اش پرداخته شود و خداوند نقشه اش همین بود که کفارۀ گناهان ما را به وسیلۀ عیسی مسیح پرداخت کند و خبر خوش اینست که عیسی مسیح در قبر نماند. کشته شد، مرد، دفن شد و از مرگ زنده شد و قیام کرد و او دگر مرگ ندارد، بلکه قدرت دارد و همین پیام خوش می‌باشد.

در ضمن باید گفت که وظیفۀ روح القدس قدرت دادن ایمان داران است که تا به امروز ما می‌بینیم که ایمانداران جان خود را در راۀ مسیح دادند. بخاطری چیزی که دیده بودند، چشیده بودند، جان خود را دادند و خداوند برایشان قدرت داد تا که به امروز ایستاد باشند و پیام خوش انجیل را به همه برسانند. عیسی مسیح می‌فرماید: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده . اگر کسی نزد شما می‌آید و می‌گوید که عیسی مسیح گفته است بعد از او من می‌ایم و قدرت دارم ، آن شخص دروغ می‌گوید زیرا عیسی مسیح می‌فرماید که تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است زیرا عیسی مسیح خودش خداوند بود و اگر کدام انسان معمولی می‌اید و می‌گوید که تمام قدرت به من داده شده است باید شما برایش بگوئید که قدرت از خداوند است. بعد از آن در کتاب مکاشفه در فصل 22 آیۀ سیزدهم، عیسی مسیح می‌فرماید که : » من الف و یا هستم « و من » ازلی و ابدی هستم « و اگر کسی با صد نوع انجیل بیاید و ادعا کند که ما انجیل داریم یا آن کتاب و این کتاب را داریم و نام من در آنجا ذکر شده که ازلی و ابدی هستم، آن شخص دروغ می‌گوید زیرا خداوند ازلی و ابدی هست و کسی ازلی و ابدی هست که زنده هست و قدرت دارد که برای داوری تمام دنیا بیاید. پس عیسی مسیح کسی هست که می‌اید و دنیا را داوری می‌کند و اگر کسی می‌اید و می‌گوید که من آن شخص هستم و این هستم، دروغگوی و دزد هست. مثلاً اگر من به همسر و اولاد هایم می‌گویم که می‌روم و دو ساعت بعد پس می‌ایم و مثلاً داود جان را می‌فرستم تا به دست داود جان فلان چیز را روان کنید. پس من بروم و داود جان هم بیاید و آن چیز را بگیرد و بعد از داود جان شخصی دیگری بیاید که هیچ او را نمیشناسید و بگوید که امانتی را که جواد جان گفته برای من بدهید تا برایش ببرم. شما چه می‌گوئید؟ داود آمد پس تو کیستی؟ حتماً دزد هستی و دروغ می‌گویی. بناً دوستان عزیز ! وقتی که می‌بینیم که کلام خدا می‌گوید که روح القدوس می‌آید، هدفش از جسم نیست، بلکه از روح قدوس خداوند هست و ما و شما خواندیم که روح قدوس خداوند در اورشلیم بر شاگردان نازل شد. از جای نزول و زمان نزول آن با خبر شدیم یعنی هفت هفته بعد از مرگ و زنده شدن عیسی مسیح و مطابق فرمودۀ عیسی مسیح شاگردان را جهت شهادت دادن در مورد مرگ و زندگی عیسی مسیح قدرت داد. اگر امروز یک کسی دیگری می‌اید و به شما می‌گوید که عیسی مسیح نمرده و یا قیام نکرده بدانید که او دروغ می‌گوید، زیرا عیسی مسیح فرمود که روح القدس خداوند قدرت می‌دهد تا در بارۀ مرگ و قیام من شهادت بدهید. چیزی را که ما می‌خواهیم دربارۀ انجیل بدانیم باید از خود انجیل بخوانیم و بفهمیم و شما خوانندگان عزیز نیز متوجه باشید که انسانهای هستند که می‌خواهند خود را جلال بدهند، و مردمانی نیز داریم که می‌خواهند انسان را جلال بدهند. مگر کلام خدا، خداوند را جلال می‌دهد. کلام خدا انسان را جلال نمیدهد. بناً وظیفۀ ما اینست که کلام خدا را پیروی کنیم که ما هم خدا را جلال بدهیم و اگر کسی بگوید که باید ما و حتی عیسی مسیح که خداوند هست باید انسان را جلال بدهد، ما می‌گوئیم نه ! این دروغ است. انسان باید خدا را جلال بدهد، و عیسی مسیح خداوند هست و با قدرت خود برای ما و شما ثابت کرد، در کلام خداوند می‌بینیم و همانطوری در گذشته گفته ایم، امروز هم می‌خواهیم بگوئیم، همانطوری که خداوند ازلی و ابدیست و کلام او نیز ازلی و ابدی هست.

البته باید گفت که روح القدس امروز هم موجود هست و حاضر است تا به پیروان عیسی مسیح کمک کند، قدرت بدهد و کسانی که امروز پیرو مسیح هستند تنها نیستند و همان قدرتی را که پیروان اولی عیسی مسیح داشتند، ما و شما نیز همان قدرت را داریم تا بتوانیم نام خداوند را جلال بدهیم.

دانلود