پیرو شدن عیسی مسیح (قدم اول)

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

چنانچه خداوند مارا طبق نقشه اش از همه مخلوقات برتر و متفاوت خلق کرد تا با خالق خویش در ارتباط باشیم. محبت ازلی و ابدی او را درک نموده زیر سایه ای رحمت او در صلح و آرامش به حیات خویش ادامه دهیم.
سوال اینجاست که چگونه به خداوند وصل شویم؟
کافیست چهار قدم را برداریم تا با خالق خویش وصل شویم .
عیسی مسیح بروی زمین آمد روی صلیب رفت و کفاره تمام گناهان بشر را پرداخت تاهر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. در گام نخست باید به عیسی مسیح ایمان آورده و تمام گناهان خویش را پیش او اقرار نماییم.

دانلود