شه مهربانه، په مونږ يې ګرانه، زمونږ عيسىٰ يې......

  ۶ دقیقه ۱۱ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود