خداوند وفادار است

  ۳۰ دقیقه

  ۱۹ آوریل ۲۰۱۲

انسان‌ها از آغاز پیدایش گناه کرده اند و تا حالا به گناه کردن ادامه داده اند. تمام انسان‌ها گناهکار اند. حتی انبیا (به استثنای یکی). همه ما شریعت خدا را شکسته ایم؛ همه ما نامطیع بوده ایم؛ همه ما سزاور مجازات برای گناهان ما بوده ایم.
با وجودی این، خداوند جهان را خیلی دوست داشت، همه ما را، و هر شخص گناهکار را. خداوند خودش یک قربانی بی گناه را برای ما آماده کرد. او عیسای مسیح را فرستاد، بره بی گناه خدا را تا آخرین و قربانی کامل برای گناهان ما باشد. به این ترتیب، عیسای مسیح راه رستگاری ما شد. او نجات دهنده ماست چون او ما را دوست دارد!

دانلود