آفرينش جهان، قسمت دوم (پیدایش ۱: ۱۴-۲۷)

  ۳ دقیقه ۸ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود