آفرينش جهان، روز هفتم ( پیدایش ۱: ۲۸- ۲: ۳)

  ۱ دقیقه ۴۱ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود