داستان پسران اسحق: یعقوب برکت و حق اولیت را می‌دزدد

  ۳۰ دقیقه

وقتی اسحق کلان شد ابراهیم خواست که از قوم خود بر او زن بگیرد. برایش ربیکا دختر برادر خود را گرفت. ربیکا و اسحق باهم عروسی کردنند و بچه دار شدند. ربیکا دو بچه به دنیا آورد یکی بنام ایسو و دیگر بنام یعقوب. ایسو بچه کلان بود و یعقوب بچه خورد. در آن وقت معمولا تمام برکت خوانواده برای بچه کلان داده میشد ولی خداوند برکت را برای یعقوب داد. لیکن یعقوب از طریق فریب و دروغ این برکت را از پدر خود گرفت و برادر او حق کلانی خود را از دست داد و بر این سبب از برادر خود یعقوب نفرت داشد. برای همین خاطر، یعقوب از خانه خود فرار کرد.

دانلود