کوچه‌های دل

کوچه‌های دل

  به زودی!

در این برنامه ما در مورد مشکلات و چالشهای موجود در افغانستان صحبت می‌کنیم و کلام خدا را با هم وطنان مان در سرتاسر افغانستان شریک می‌کنیم.