پیشگویی عیسی مسیح در مورد مصلوب شدن

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ اوت ۲۰۱۹

وقتی شخصی به عیسی مسیح می‌گوید که این جا را ترک کن که جان تو در خطر است. عیسی مسیح به او در مورد مصلوب شدنش پیشگویی کرد.

دانلود