پدر و پسر کلان

  ۲۹ دقیقه

  ۱۵ فِورِیه ۲۰۲۱

پسر کلان صرف خرابی‌ها را می‌بیند. مثلیکه چپراسی مکتب به غیر کاغذ پاره‌ها و زباله دانی به چیزی دیگه فکرش نیست. قهر کردن پسر کلان! تلاش پدر برای راضی ساختن او! باید پسر بود و یا غلام؟ نجات بیچاره گان!

دانلود