شما پادشاه پادشاهان عیسی هستید

شما پادشاه پادشاهان عیسی هستید

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

در این موسیقی پشتو آهنگهایی در مورد جلال ، عشق و قدرت خدا و عیسی مسیح خواهید شنید.

برنامه‌ها