سوالات مهم در باره عقیده‌های مسیحیت

سوالات مهم در باره عقیده‌های مسیحیت

  به زودی!

جواب سوال‌های مهم در باره ایمان مسیحیت. این ویدیوها جواب‌های مهم را دارند. بعداً این ویدیو‌ها با کورس‌ها هم ربط می‌‌داشته باشند.