خلقت تازه و فرهنگ افغانی

  

  ۱۴ مه ۲۰۲۱

در این برنامه در موردفرهنگ و کلتورافغنی صحبت می‌شود و اینکه آیا نگهداشتن آن خوب است یا نه؟

دانلود