خادمان کمر بسته

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

مثل غلام کمر بسته که در انتظار آمدن ارباب خود است. ناظر با تدبیر و امین در بودن و نبودن ارباب مصروف خدمت است. ارباب همه اختیارات خود را به او می‌دهد. باید با این طرز تفکر خدمت کردن را آغاز کرد. خادم حقیقی عیسی مسیح کیست؟

دانلود