خشم و عصبانیت

  ۳۰ دقیقه

  ۲۳ فِورِیه ۲۰۱۸

یکی از عوامل عدم آرامش همان خشم و عصبانیت است،که همیشه باعث نا آرامی و بی ثباتی فامیل‌ها می‌گردد.
در بعضی حالات خشم و غضب مارا بسوی اعمال نا پسند هدایت می‌کند که انجام چنین اعمال جز ندامت و پشیمانی ثمری نخواهد داشت.
نسخه ای درمان این درد استخوان سوز را باید در انجیل مقدس جستجو کرد، در کتاب مقدس آمده است (نگذارید خشم تان غروب آفتاب باقی بماند.)اگر کلام خداوند رهنمای زندگی ما باشد محیط زندگی بدور از خشم و عصبانیت خواهد بود، زیرا خدا محبت است.

دانلود