اساس زندگی مشترک

  ۳۰ دقیقه

  ۱۶ فِورِیه ۲۰۱۸

هدف از زندگی مشترک زن و شوهری پیمودن مسیر مشترک با همدلی و محبت بدون قید و شرط است.
زن و شوهر هر کدام در قبال آرامش و خوشی‌های همدیگر مسول است، اما این یک حقیقت عینی می‌باشد که ما به تنهای نمیتوانیم به آرامش حقیقی دست یابیم.
طوریکه خداوند اساس زندگی مشترک را نهاده است، اساس زندگی مارا نیز در هر شرایط بنا خواهد کرد،کافیست به عیسی مسیح ایمان آورده کلام خداوند را رهنمای زندگی خویش قرار دهیم.

دانلود